ఇష్టకామేశ్వరి దేవాలయం: న్యాయమైన కోర్కెలు తీర్చే కొంగుబంగారం

శ్రీశైలంలో ఓ రహస్య ప్రదేశం ఉంది. ఆ ప్రదేశంలో మహిమ గల ఓ అమ్మవారి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడి అమ్మవారి నుదుట బొట్టు పెట్టి ఏదైనా కోరుకుంటే అది తప్పక నెరవేరుతుందని నమ్మకం....

Waltair Veerayya – Boss Party Lyric Video 

Megastar Chiranjeevi and director Bobby Kolli (K.S. Ravindra)'s crazy mega mass action entertainer 'Waltair Veerayya' is one of the most-awaited movies releasing in 2023.  The...

Popular

!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiring content writers. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Contact us : [email protected]